De registratie van geboorten en overlijdens

Voor deze procedure is het essentieel om het verkrijgen van de internationale geboorte of overlijdensakte die door de respectieve gemeente naar behoren apostille door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België (of Luxemburg).

Zodra het document is apostille, moet de belanghebbende dient het vóór het Consulaat-samen met zijn identiteitskaart, om een formulier invullen dat zal worden verstrekt door de Consul (een afspraak is nodig voor deze procedure).

  • Opmerking: In het geval van geboorte, het formulier moet worden ingevuld en ondertekend door beide ouders van de minderjarige, terwijl in het geval van overlijden, de verklaring moet worden ondertekend door de overlevende echtgenoot of een direct familielid van de overledene.