Eisen voor een nieuw paspoort en revalidatie

 • Nieuw passpoort

Als u een nieuw paspoort, dan kunt u dit moment de volgende documenten in het Consulaat:

Volwassenen

 • Original of your Costa Rican identity (which must be valid and in good condition).
 • Origineel en kopie van uw huidige paspoort (de pagina met uw persoonlijke gegevens).
 • Pay the respective fees (US $ 121.00).

Minderjarigen

 • Birth certificate of the minor, broadcast by the Civil Registry of Costa Rica in the last 12 months, or identity card for minors (TIM).
 • Origineel en fotokopie (beide zijden) van beide ouders Costa Ricaanse identiteitskaart (die moet geldig zijn en in goede staat), of buitenlandse identiteitskaart of paspoort (als de ouders niet Costa Ricaanse onderdanen).
 • Origineel en fotokopie van de huidige paspoort van de minderjarige (pagina met de persoonlijke gegevens).
 • Pay the respective fees (US $ 121.00).

Als uw paspoort is gestolen of verloren, een extra politie klacht moet worden ingediend voordat de lokale autoriteiten, en later voorgelegd aan het consulaat. Het wordt aangeraden om altijd een digitale of gedrukte kopie van uw paspoort, als het kan u helpen met de afzetting voor de lokale politie-autoriteiten.

 • Paspoort revalidatie

Should a passport renewal be required, the following documents need to be furnished:

Volwassenen

 • Vullen en te ondertekenen het paspoort revalidatie aanvraagformulier dat zal worden verstrekt door het Consulaat van Costa Rica.
 • Origineel en fotokopie (beide zijden) van uw Costa Ricaanse identiteitskaart (die moet geldig zijn en in goede conditie).
 • Origineel en kopie van uw huidige paspoort (de pagina met uw persoonlijke gegevens).
 • Betaal de respectieve vergoedingen (US$3.00).

 

Minderjarigen

 • Paspoort verlengen aanvraagformulier (verstrekt door het Consulaat van Costa Rica), ingevuld en ondertekend door beide ouders van de minderjarige.
 • Passport renewal authorization form (provided by the Consulate of Costa Rica) completed and signed by both parents of the minor.Paspoort verlengen machtigingsformulier (verstrekt door het Consulaat van Costa Rica) ingevuld en ondertekend door beide ouders van de minderjarige.
 • Geboorteakte van de minderjarige, uitgezonden door de burgerlijke griffie van Costa Rica in de laatste 12 maanden, of de identiteitskaart voor minderjarigen (TIM).
 • Origineel en fotokopie (beide zijden) van beide ouders Costa Ricaanse identiteitskaart (die moet geldig zijn en in goede staat), of buitenlandse identiteitskaart of paspoort (als de ouders niet Costa Ricaanse onderdanen).
 • Origineel en fotokopie van de huidige paspoort van de minderjarige (pagina met de persoonlijke gegevens).
 • Betaal de respectieve vergoedingen (US$3.00).

 

 • Afspraken

Met het oog op een aanvraag voor een nieuw p aspoort of revalidatie, een afspraak dient te worden gecoördineerd via de e-mail:  of het telefoonnummer +32 (0)2640.5541